Lillering posthistorie

Lillering har været et stop ved Hammelbanen. Banen lå i byens sydvestlige hjørne, og
blev opført samtidig med Hammelbanens etablering i 1902. Lillering havde da knap 20 huse og gårde samt brugs forening fra 1892, teglværk, forsamlingshus, friskole og sparekasse.

Landsbyen lå i Harlev-Framlev sogn, der havde knap 1,400 indbyggere, Togene standsede kun, hvis der var passager at optage eller afsætte. Trafikken oversteg fra starten alle forventninger, og efter et års tid var tallene næsten lige så store som Harlev station. Fra 1. maj 1913 blev Lillering oprykket til station, og havde knap 10.000 rejsende årligt.
1. august 1923 fik Lillering sit eget poststempel, der blev inddraget igen 1. oktober 1955, da Lillering station fra samme dato blev nedrykket til trinbræt med sidespor og bygningerne blev udlejet.

Per Kudahl

Lillering har været et stop ved hammelbanen. Banen lå i byens sydvestlige hjørne og blev opført samtidig med Hammelbanen etablering i 1902.

Tilbage til forside