Del 13 - Harlev Posthistorie

Ved Harlev station var der ingen bebyggelse ved Århus-Hammel banens åbning. Inden for en radius på 3-400 m var der højst fem gårde og huse. Ad landevejen og en bivej var der mod sydost 1 1/2 km til kirke byen Harlev. Hvor der var præstegård sparekasse. skole samt fattiggård med plads til 24 beboere, Sognet havde 590 beboere. De øvrige nærliggende landsbyer var Tåstrup ved Stilling vejen. knapt 2 km mod syd. 1 ½ km mod nord lå Framlev med kirke og skole på den anden side af hovedlande vejen mellem Århus og Silkeborg.


Efter banens åbning gik udviklingen i Harlev kirkelandsby fuldstændig i stå.   Derimod voksede der en lille by op omkring stationen. I løbet af de første 10 år etableres en bager i 1904, et forsamlingshus  i 1905.   to   købmandsforretninger, andelsmejeriet "Mosevang" i 1009, en slagterbutik, afholdsrestaurant villaer m.m. Der kom et sidespor i øst enden af stationen og her opførte købmanden fra Tåstrup et pakhus i sommeren 1911. En forskole åbnedes i 1912. mens en brusforening fulgte i 1917. Bebyggelsen ved stationen var i 1921 vokset til en lille by med 119 indbyggere. El vandværk blev opført i 1924, og året efter fik byen en skole. Der var dog stadig en del børn der kørte med banen til skole i Århus.

Og sådan kunne jeg fortsætte, og hermed er det sikkert gået op for de fleste af jer at lokalhistorien har en stor plads i mit hjerte. Men med lidt af byens baggrundshistorie kan man også bedre forstå postvæsenets udvikling i byen. Ja, her var det egentlig Harlev posthornstempel jeg ville have skrevet om, men da jeg ikke lige kunne finde det og få det scannet, må i have det til gode.

Del 14 - Harlev Posthistorie

Før man fik Hammelbanen til Harlev i 1902, var den eneste forbindelse til Århus; dagvognen Galten - Århus, der blev oprettet i 1899, med én daglig afgang. Indleveringsstedet af post var ved købmanden, der dengang lå på hjørnet af Vestervej - Gl. Stillingvej. Landposten tog afgangsbrevene med tilbage fra den daglige postrute fra de private.

Harlevs første Postekspedition, der var underlagt Galten postkontor, blev oprettet som en privatbanepostekspedition i 1902 1 samarbejde med Århus - Hammel Jernbane, hvis formand på daværende tidspunkt var fabrikant C. Jensen. Stationsforstander F. Brøchner blev ansat som brevsamler i Harlev i 1902. Med virkning fra den l. juni 1903 var bestyreren af posthuset i Harlev banemester Mikkelsens hustru, Anna Hensine Mikkelsen, der var ansat ved Århus - Hammel - Thorsø Jernbane. Århus - Hammel - Thorsø Jernbane blev nedlagt den l. april 1956 ifølge skrivelse fra Generaldirektoratet af 23.marts 1956.

Posthuset der forblev på stationen efter lukningen af banen, blev udvidet til også at omfatte telegrafekspedition og bestyrelsen heraf blev med virkning fra den l. april 1956 overdraget til Anders Nielsen Sørensen. Den l. juli 1965 flyttede posthuset til Gl. Stillingvej 4-59 og bestyrelsen blev overdraget Anders Jessen Høller. Med opførelsen af Harlev ny postkontor Gl. Stillingvej 427 (beliggende i Framlev sogn der udgør den største arealdel af byen) blev den nuværende bestyrer Birthe Kristiansen ansat med virkning fra den l. oktober 1979

Del 15 - Harlev Posthistorie

Harlev Postkontor der er indviet 1. oktober 1979 er i dag beliggende i Framlev by. Dette kan nok virke mærkeligt på en del, at det så hedder Harlev Postkontor, men det er der en forklaring på og her er vi nød til at søge tilbage i historien. Byen der i dag er sammensat af jorder fra ikke mindre end 4 byer Harlev, Framlev, Lillering og Tåstrup, er opstået/startet kort før århundrede skiftet ved udflytning fra Gl. Harlev til området omkring Vestervej/Gl. Stillingvej og Gl. Framlev til området Framlev Korsvej.

På dette tidspunkt var købmanden på hjørnet Vestervej/Gl. Stillingvej (tidl. møbelforretning) brevsamlingssted for hele området. I 1902 blev der postekspedition på Stationen ved den da
nye Århus - Hammelbane. Her forblev postekspeditionen efter banen lukning i 1956 indtil 1965 hvor postekspeditionen flyttede til Gl. Stillingvej 459.

Alle ovennævnte adresser Harlev by. Først i slutningen af 1950erne og i 1960erne begynder de
to byområder at vokse sammen, tillige med naturlige arealer i Tåstrup og Lillering til den by vi kender i dag. Samtidig indførtes i begyndelsen af 1968 postnumre, hvor Harlev J. fik 8462.

© Per Kudahl

Tilbage til forside